ترلان فرخنده

کابینت آشپزخانه برای من از همه وسایل خونه مهمتر بود، از روزی که با شرکت امپریال کابینت از طریق دوستانم آشنا شدم و برخورد پرسنل مجموعه را دیدم، متوجه شدم که دیگر نیازی نیست برای اجرا و طراحی نگرانی داشته باشم، بخصوص که من نماینده کل ساختمان برای پیدا کردن مجری معتبر بودم. امروز که همه ۸ واحد ساختمان تکمیل و بدون مشکل تحویل شده اند از مجموعه امپریال کابینت تشکر میکنم.

Call Now Buttonتلفن: ۶۶۱۲۹۵۰۱