رضا محمدپور

برای ساختمان ها معمولا کابینت نصب نمیکنیم ولی اینبار که بخاطر ماهیت ساختمان که تجاری اداری است، نیاز به یک مجری با قیمت مناسب و ارزان در سفارش عمده کابینت بودیم، بهترین خروجی را در مقابل کیفیت بالای آنها دریافت کردیم. این نوع پروژه ها که باید تعداد زیادی کابینت در واحد هایی با اندازه های مختلف نصب شوند نیاز به قیمت های ارزان تر و سرعت بیشتر در نصب دارند که تیم امپریال کابینت به خوبی از پس آن برآمده است.

Call Now Buttonتلفن: ۶۶۱۲۹۵۰۱