فاطمه جبلی

من به عنوان دکوراتور، همیشه یک دغدغه اساسی دارم و آن هم راضی نگه داشتن مشتریانم در بحث آشپزخانه است، به خصوص که در این قسمت خانم ها هم سلیقه های بخصوصی دارند و هم باید مدرن بودن و به روز بودن کابینت ها را تضمین کنم، در طول چند سال فعالیت مشترک با امپریال کابینت خوشبختانه همه موارد مورد نیازم رفع و رجوع شده است و پروژه های موفقیت آمیزی داشته ایم.

Call Now Buttonتلفن: ۶۶۱۲۹۵۰۱